• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 606328751-606328755

Notice: Undefined property: YtTemplate::$_tagPG in /home/u442880971/public_html/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_template.php on line 245

Escola Autoritzada

Kril penectus aliquet pretium

Podeu cursa el diploma oficial de grau elemental en l'especialitat instrumental que més un interessi.

  TITULACIÓ OFICIAL DE GRAU ELEMENTAL PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE LES ILLES BALEARS

 

 

PER OBTENIR LA TITULACIÓ S'HAN DE CURSAR ELS SEGUENT CURSOS AMB LES RESPECTIVES HORES LECTIVES SETMANALS.

Cada curs compte uns determinats continguts,s que l'alumne/a ha d'assolir per a poder pasar de curs.

Tots el procés d'avaluació consisteix en uns examens trimentrals als quals s'aplica una avaluació continuada, que avaluaran l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements teòrics, pràctics i el nivell de treball de l'oïda de l'alumne/a.

El nostre centre compta amb materials didàctics propis ( que revisem i avaluam anualment) i exclusius del nostre centre editats a l'editorial Musicgate, que permeten un treball específic de totes les necesitats que pot tenir els nostre alumnat.

 

Si l'alumne/a cursa tots els cursos i els aprova opté la titulació OFICIAL de grau elemental de música en l'especialitat instrumental que hagui cursat.

 

 

PERIODE DE MATRICULACIÓ ALUMNES REGLATS:

- Us podeu matrícular oficialment des del 22 de juny fins al 20 d'octubre de l'any en curs.

PROVES D'ACCES A UN CURS DIFERENT A PRIMER:

-Podeu fer les proves d'accés a cursos diferents a primer LOE a partir del 15 de setembre de l'any en curs.

 

DESCARREGA AQUI LA GUIA DE L'ESTUDIAT AMB TOTES LES DADES D'INTERÉS PER AQUEST CURS 2016-207 (sol·licita a administració la contrasenya de l'arxiu PDF)

 

Dades d'interés i preguntes freqüents:

 

 • Puc fer vàries especialitats reglades al mateix temps?  No es poden cursar dues especialitats instrumentals reglades simultàneament.
 • Ja tenc un coneixement previs de música, he de començar de cero als ensenyament reglats?  Si ja teniu uns coneixement previs de música i voleu aprofitar bé el temps i treure la titulació, podeu fer una prova d'accés a un curs diferent a primer, i aconseguit la titulació.
 • tenim data límit per a poder-mos inscriure a un curs reglat?. Podeu inscruiurer-vos des de 30 de Juny fins el 20 d'Octubre de l'any en curs.
 • M'ha passat la data límit per l'inscripció dels ensenyaments reglats, he d'esperar a l'any següent?  Si us ha passat la data de matrículació als ensenyament reglat pero voleu aprofitar l'any,  podeu cursar ensenyament no reglats del vostre nivell i fer prova d'accés al següent curs al nivell posterior al que heu cursat o al qual heu arribat com a alumnes no reglats durant aquest any escolar, així aprofiteu bé l'any i podeu agafar el ritme dels alumnes que han cursat ensenyament reglats.
 • Puc repetir un curs reglat? si, si es suspenen més de dues materies, has de repetir el curs,  només hi ha una oprtunitat  a l'hora de repetir cursos dins els estudis elementals, si no es superen dos cursos complets es per l'oportunitat de obtenir el titol.
 • La titulació de grau elemental cursada a Obrador de Músics és la mateixa del Conservatori Elemental de música de Mallorca? si, és la mateixa titulació, i no has d'anar a examinar-te al COnservatori per obtenirla, els examens i les proves les fas al nostre centre amb els teus professors/es habituals.
 • Estic cursant ensenyament elementals a un altres centre, i vull venir a s'Obrador de Músics per proximitat, es pot traslladar el meu expedient? Si, si estas cursant ensenyament reglats a un altre centre autoritzat o a una escola de música reglada, pots sol·licitar a obrador de Músics que revlami el teu expedient i seguir els teus estudis al nostre centre sense cap problema.

 

 

PRIMER  LOE

4 hores setmanals              Llenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de 18:30-19:30)

                                              1 hora instrument individual i una hora de col-lectiva

SEGON   LOE

4 hores setmanals               Llenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de 19:30.20:30) 1 hora

                                                instrument individual i una hora de col-lectiva

TERCER LOE

5 hores setmanals              Llenguatge musical (2 hores setmanals), 1 hora instrument individual i una hora

                                               de col-lectiva i 1 hora cant coral

QUART   LOE

5 hores setmanals             Llenguatge musical, 2 hores setmanals, 1 hora instrument individual i una hora de

                                              col-lectiva i 1 hora cant coral

 

        LES AVANTATGES D'UN ENSENYAMENT REGLAT?

 

 • El treball metòdic, seriós i rigurós per part de l'alumne/a és més evident, ja que has de seguir un programa anual i tècnicament es demana més feina per tal d'acomplir-lo.
 • Es treballen uns continguts mínims a totes les especialitats i per tant milloren el seu nivell a i els seus coneixement anualment, es fan proves de control i avaluació de la feina que fa l'alumne/a, i un es trasnmenten els resultats als pares o tutors dels alumnes.
 • Les proves d'avaluació, són un repte a superar, que es obligatori, has d'estudiar per superar-les no ho pots posposar com en uns ensenyament no reglats en els qual els alumnes avancen al seu ritme.
 • Tenim la garantia d'Inspecció Educativa i de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, de que la qualitat de la feina dels nostres mestres i del l'organització i funcionament del centre és una garantia pels nostres alumnes
 • El treball estructurat a un grau elemental permet posteriorment presentar-se a una prova d'accés al Conservatori Professional de les Illes Balears, que té un mínim de garanties de poder ser superades a l'especialitat que l'alumne ha cursat.