• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 606328751-606328755

Titulació de grau elemental

 

                                

 

 

     TITULACIÓ OFICIAL DE GRAU ELEMENTAL PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE LES ILLES BALEARS

 

 

PER OBTENIR LA TITULACIÓ S'HAN DE CURSAR ELS SEGÜENTS CURSOS AMB LES RESPECTIVES HORES LECTIVES SETMANALS.

Cada curs compte uns determinats continguts,s que l'alumne/a ha d'assolir per a poder pasar de curs.

Tots el procés d'avaluació consisteix en uns examens trimentrals als quals s'aplica una avaluació continuada, que avaluaran l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements teòrics, pràctics i el nivell de treball de l'oïda de l'alumne/a.

El nostre centre compta amb materials didàctics propis ( que revisem i avaluam anualment) i exclusius del nostre centre editats a l'editorial Musicgate, que permeten un treball específic de totes les necesitats que pot tenir els nostre alumnat.

 

Si l'alumne/a cursa tots els cursos i els aprova opté la titulació OFICIAL de grau elemental de música en l'especialitat instrumental que hagui cursat.

 

 

PERIODE DE MATRICULACIÓ ALUMNES REGLATS:

- Us podeu matrícular oficialment des del 22 de juny fins al 20 d'octubre de l'any en curs.

PROVES D'ACCES A UN CURS DIFERENT A PRIMER:

-Podeu fer les proves d'accés a cursos diferents a primer LOE a partir del 18 de setembre de l'any en curs.

 

DESCARREGA AQUI LA GUIA DE L'ESTUDIAT AMB TOTES LES DADES D'INTERÉS PER AQUEST CURS 2023-24 (sol·licita a administració la contrasenya de l'arxiu PDF)

 

Dades d'interés i preguntes freqüents:

 

 • Puc fer vàries especialitats reglades al mateix temps?  No es poden cursar dues especialitats instrumentals reglades simultàneament.
 • Ja tenc un coneixement previs de música, he de començar de cero als ensenyament reglats?  Si ja teniu uns coneixement previs de música i voleu aprofitar bé el temps i treure la titulació, podeu fer una prova d'accés a un curs diferent a primer, i aconseguit la titulació.
 • tenim data límit per a poder-mos inscriure a un curs reglat?. Podeu inscruiurer-vos des de 30 de Juny fins el 20 d'Octubre de l'any en curs.
 • M'ha passat la data límit per l'inscripció dels ensenyaments reglats, he d'esperar a l'any següent?  Si us ha passat la data de matrículació als ensenyament reglat pero voleu aprofitar l'any,  podeu cursar ensenyament no reglats del vostre nivell i fer prova d'accés al següent curs al nivell posterior al que heu cursat o al qual heu arribat com a alumnes no reglats durant aquest any escolar, així aprofiteu bé l'any i podeu agafar el ritme dels alumnes que han cursat ensenyament reglats.
 • Puc repetir un curs reglat? si, si es suspenen més de dues materies, has de repetir el curs,  només hi ha una oprtunitat  a l'hora de repetir cursos dins els estudis elementals, si no es superen dos cursos complets es per l'oportunitat de obtenir el titol.
 • La titulació de grau elemental cursada a Obrador de Músics és la mateixa del Conservatori Elemental de música de Mallorca? si, és la mateixa titulació, i no has d'anar a examinar-te al COnservatori per obtenirla, els examens i les proves les fas al nostre centre amb els teus professors/es habituals.
 • Estic cursant ensenyament elementals a un altres centre, i vull venir a s'Obrador de Músics per proximitat, es pot traslladar el meu expedient? Si, si estas cursant ensenyament reglats a un altre centre autoritzat o a una escola de música reglada, pots sol·licitar a obrador de Músics que revlami el teu expedient i seguir els teus estudis al nostre centre sense cap problema.

 

 

PRIMER  LOE

4 hores setmanals              Llenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de

                                        17:30-18:30) 1 hora d'instrument individual i una hora de

                                         col·lectiva (les hores individuals s'han de quadrar al centre)

SEGON   LOE

4 hores setmanals               Llenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de

                                         18:30-19:30) 1 hora d'instrument individual i una hora de

                                         col·lectiva (les hores individuals s'han de quadrar al centre)

TERCER LOE

5 hores setmanals              LLlenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de

                                        19:30-20:30) 1 hora d'instrument individual(les hores            

                                        individuals s'han de quadrar al centre) i 1 hora de col·lectiva i

                                        1 hora de coro (Dimarts 18:30-19:30)

QUART   LOE

5 hores setmanals              LLlenguatge musical, (2 hores setmanals, dimarts i dijous de

                                        19:30-20:30) 1 hora d'instrument individual(les hores            

                                        individuals s'han de quadrar al centre) i 1 hora de col·lectiva i

                                        1 hora de coro (Dimarts 18:30-19:30)

 

        LES AVANTATGES D'UN ENSENYAMENT REGLAT?

 

 • El treball metòdic, seriós i rigurós per part de l'alumne/a és més evident, ja que has de seguir un programa anual i tècnicament es demana més feina per tal d'acomplir-lo.
 • Es treballen uns continguts mínims a totes les especialitats i per tant milloren el seu nivell a i els seus coneixement anualment, es fan proves de control i avaluació de la feina que fa l'alumne/a, i un es trasnmenten els resultats als pares o tutors dels alumnes.
 • Les proves d'avaluació, són un repte a superar, que es obligatori, has d'estudiar per superar-les no ho pots posposar com en uns ensenyament no reglats en els qual els alumnes avancen al seu ritme.
 • Tenim la garantia d'Inspecció Educativa i de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, de que la qualitat de la feina dels nostres mestres i del l'organització i funcionament del centre és una garantia pels nostres alumnes
 • El treball estructurat a un grau elemental permet posteriorment presentar-se a una prova d'accés al Conservatori Professional de les Illes Balears, que té un mínim de garanties de poder ser superades a l'especialitat que l'alumne ha cursat.